Opinions

POLL : Pami 3 pèsonalite sa yo la, 2 kandida ki rive rekòlte plis kòmantè pozitif ap pase pou dezyem tou.

Ant Jean Bertrand Aristide, Michel Joseph Martelly ak Jocelyne Privert. Kiyès selon ou menm ki ta dwe ranpòte sondaj sila a ?

Publié le : 3 juin 2022 à 00:50

N ap ankouraje w pataje sondaj sa pou plis moun ka rive patisipe menmjan ak ou.

Prensip vrè demokrasi a mande sa : youn dwe respekte chwa lòt.

Si wt ap fè yon kredi, pami 3 ansyen prezidan sa yo, kiyès ou t ap bay aval ou pou vin prezidan tranzisyon peyi Dayiti ?

Bay rezon chwa ou a silvouplè nan yon kòmantè kote w twouve sondaj sa a.

NB : Rezilta poll sa ap pibliye sou sou tout platefòm Areanews media yo nan jou kap vini yo.

🔴 Atansyon, se sèlman moun ki abòne ak paj Facebook ki ap nou kapab wè rezilta ak lòt atik ki pral ekri sou li. Fè sa koulye a, klike sou bouton ble a pou tou monte tren an ! 🚉

🔄 Pa bliye pataje | comme | komante epi fè tout zanmi w konnen pou yo konekte ak Areanews media pou lòt POLL ki pral vini la yo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button