Insolites

Ensolit : yon towo riske pase yon lane nan prizon nan peyi Soudan

Publié le samedi 11 juin

Nouvèl sa sanble komik men se yon reyalite, nan peyi Soudan pati Sid, nan zòn afrik, yon towo yo akize nan lanmò yon adolesan ki gen 12 rekòlt kafe sou tèt li kapab pran yon lane prizon.

Aksyon sa rive nan sant vil peyi a, semèn ki sot pase la a. Aprè l te fin sove kite espas ki te rezève pou li a, ansanm ak yon chario dèyè l, towo sila te tou pwofite atake yon ti pitit epi tiye l lapoula. Lè lapolis rive sou plas, yo te arete ni bèt la, ni mèt li.

Elijah Mabor, pòtpawòl lapolis deklare : « nou arete towo a epi mennen ti pitit la lopital pou fè otopsi kadav la epi aprè sa pou n remèt paran li pou antèman l fèt ».

Nap fè w konnen nan peyi sa ki rele Soudan ki nan zòn Sid la, bèt yo prezante devan jij menmjan ak moun paske gen lwa ki ekri pou sa. Seri lwa sa yo pèmèt lajistis peyi mete yo dèyè kat miray kòmsadwa.

Nap raple pou ou te gen aksyon konsa ki te pase tou dènyèman, nan menm peyi sa, kote yon belye te touye yon fanm ki te gen 45 lane. Lapolis te arete bèt sa e mete l nan prizon. Aprè deliberasyon, lajistis te kondane l pou l pase 3 lane nan prizon. Lè l te fin pije tout pèn li, yo te remèt li ak fanmi defen an kòm konpansasyon.

Wilson GENESTIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button